Beasiswa

Dalam rangka memperbanyak kader da’i yang siap berkhidmat untuk ummat, Yayasan Majelis At Turots Al Islamy memberikan beasiswa bagi para penuntut ilmu di STITMA Yogyakarta. Beasiswa penuh diberikan kepada 30 mahasiswa setiap tahun, bagi mereka yang siap untuk menjalani masa khidmat selama 2 tahun dan ikatan dinas selama 3 tahun.